Wednesday, December 9, 2009

HADIS QUDSI


Hadis 1

Allah SWT berfirman:
“Wahai sekelian manusia. Aku hairan melihat orang yang meyakini kematian tetapi ia masih bergembira. Aku hairan melihat orang yang mempercayai hari berhisab, tetapi ia masih terus mengumpulkan harta. Aku juga hairan melihat orang yang meyakini akan masuk kubur, tetapi ia masih tertawa. Aku hairan melihat orang yang meyakini akhirat, tetapi ia masih bersenang-lenang.’’

“Aku hairan melihat orang yang meyakini hidup dunia dan segala bencananya, tetapi ia msaih terus tenteram bersamanya. Aku hairan melihat orang yang alim dengan lidah, tetapi jahil dengan hati. Aku hairan melihat orang yang menyucikan dengan air, sedangkan hatinya tidak bersih.’’

“Aku hairan melihat orang yang sibuk dengan aib dan cela orang lain, tetapi ia melupakan aib dan cela dirinya sendiri; atau melihat orang yang tahu bahawa Allah sentiasa memperhatikan tingkah-lakunya, tetapi ia masih terus berbuat maksiat. Begitu juga dengan orang yang tahu bahawa maut itu dilaluinya seorang diri, dihisab seorang diri, tetapi ia masih berjinak-jinak dengan manusia. Tidak ada tuhan selain Aku sebenarnya dan sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba dan rasul-Ku.’’

Hadis 2

Allah SWT berfirman:
“Diri-Ku menyaksikan diri-Ku sendiri bahawa tidak ada tuhan selain Aku sendiri, tidak ada sekutu bagi-Ku; Muhammad itu adalah hamba dan rasul-Ku. Sesiapa yang tidak rela dengan ketetapan-Ku, tidak sabar atas cubaan-Ku, tidak bersyukur atas nikmat-Ku dan tidak merasa cukup atas pemberian-Ku, maka hendaklah ia menyembah tuhan yang selain-Ku.’’

“Oleh itu, sesiapa berpagi-pagi berdukacita terhadap dunia, maka seolah-olah ia marah kepada-Ku; sesiapa yang merasa sakit atas sesuatu musibah, maka sesungguhnya ia ia telah menyakiti Aku; sesiapa menemui orang kaya lalu ia merendah diri dihadapannya kerana kekayaannya, maka sesungguhnya ia telah hilang dua pertiga agamanya; dan sesiapa yang memukul-mukul mukanya dihadapan orang mati, maka seolah-olah ia telah mengambil tombak dan menghunjamkannya kepada-Ku’ dan sesiapa yang memecahkan dahan kayu di atas kuburan, maka seolah-olah ia telah menghancurkan pintu kaabah-Ku dengan tangannya.’’

“Dan sesiapa tidak peduli dari sumber mana makanan yang dimakannya, maka ia tidak peduli dari pintu mana Allah masukkannya ke dalam Jahanam; dan sesiapa yang tidak bertambah dalam agamanya (ilmu dan pengalaman) maka sebenarnya ia semakin berkurang; dan sesiapa yang terus menerus merosot dan berkurang, maka mati adalah lebih baik baginya. Sesiapa yang mengamalkan sesuatu yang diketahuinya, Allah akan memberikannya ilmu yang belum pernah diketahuinya; dan sesiapa yang panjang angan-angannya, tidak ikhlas amalnya.’’

[Dipetik dari kitab Nasihat dan Bimbingan Hadis Qudsi oleh Imam Al-Ghazali…dimuatkan dalam Risalah Masjid ManBaeil Ulom.)


Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan pengajaran yang berguna dariNya.

No comments:

Post a Comment