Wednesday, November 10, 2010

Keutamaan Dan Kepentingan Hati

(Untuk seterusnya umi postkan artikel kiriman sahabat UMI untuk dimanfaatkan bersama....Terima kasih tak terhingga untuk sahabat)

Rahsia penawar hati

Hati dinamakan qalbu kerana berubah–ubahnya : “Tidak dinamakan qalbu melainkan kerana berubah–ubahnya. Dan pendapat memalingkan manusia…Tahap demi tahap.”Sebagaimana sabda Nabi s.a.w : “Ketahuilah bahawa di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah anggota tubuh seluruhnya dan jika ia rosak, maka rosaklah anggota tubuh seluruhnya : Itulah hati.”

Hati memiliki keutamaan – keutamaan, keistimewaan – keistimewaan, dan kepentingannya antara lain :

1) Hati menerima ilham Ilahi

Nas–nas syariat telah menjelaskan bahawa Allah S.W.T memperlakukan hati manusia bagaimana sahaja Dia menghendaki.sebab Allah S.W.T membatasi antara manusia dengan hatinya : “Dan ketahuilah sesungguhnya Allah membatasi antara seseorang dengan hambanya.” (Al Anfal:24)Allah S.W.T meneguhkan hati orang–orang yang beriman hingga mereka bersabar : “Dan Kami telah meneguhkan hati mereka pada waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, “ Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi’.” (Al Kahfi : 14) Allah memasukkan dalam hati para musuh rasa ketakutan : “Dan Allah memasukkan rasa ketakutan dalam hati mereka.”( Al Hasyr : 2)

2). Hati adalah sandaran taklif
Hati merupakan pusat perhatian Allah S.W.T. Nabi s.a.w telah memberitahu : “Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh kamu dan tidak pula kepada rupa– rupa kamu, tetapi Dia melihat kepada hati kamu,” sambil menunjuk dengan jari – jarinya ke dadanya yang mulia.

3). Hati yang beroleh hidayah diberi pahala yang besar

Hati yang beroleh petunjuk, di dalamnya terdapat cahaya – cahaya dan hujah – hujah yang diberikan Allah kepada hamba yang dikehendakiNya. Ilmu itu juga adalah cahaya dan ia akan memasuki hati yang bersih. Perkara yang dilakukan dengan niat yang ikhlas kerana Nya akan masuk dan melekat dalam hati seseorang hamba tersebut. Selain itu, terdapat juga firasat dan mimpi yang benar.

4). Dorongan hati terkadang menyelamatkan dan terkadang membinasakan

Adakalanya di dalam hati manusia terdapat tarikan yang mulia dan tarikan yang merosak. Qaswah ( hati yang keras ) antara tarikan hati yang merosak. Apabila ia berlaku pada hati seorang wanita, maka ia celaka. Nabi s.a.w memberitahu : “Seorang wanita dari Bani Israil masuk neraka kerana kucing miliknya yang dia ikat dan tidak memberinya makan atau membiarkannya makan dari sisa–sisa yang ada di tanah.

”Sementara dalam hati wanita lainnya ada tarikan kasih sayang. Nabi telah memberitahu : “Seorang wanita pelacur melihat anjing pada suatu hari yang terik, mengelilingi perigi dengan menjulur–julurkan lidahnya kerana kehausan, lalu wanita itu melepas kasutnya ( untuk diisi air ) lalu diminumkan kepada anjing itu, maka Allah mengampuninya.”

5. Hati yang baik kunci kebaikan individu dan masyarakat

Kualiti itu ada dua perkara : fizikal dan rohani. Adapun baiknya fizikal, jika hati seseorang itu baik, maka badannya akan menjadi baik pula. Sekiranya baik rohani seseorang, maka baiknya hati akan diiringi dengan melaksanakan hak–hak Allah dengan sebaiknya seperti sembahyang, menegakkan jihad dan menyebarkan dakwah. Amalan–amalan hati adalah ibadah-ibadah yang hanya dimiliki oleh kaum muslimin.

Nabi s.a.w bersabda : “Ada tiga perkara yang kerananya dalam hati muslim tidak ada kedengkian: ikhlas beramal kerana Allah, menasihati para pemimpin, dan sentiasa berada dalam jemaah kaum muslimin ; kerana sesungguhnya dakwah mereka itu meliputi mereka.