Tuesday, July 21, 2009

Pemakaian GELANG MAGNET


Pemakaian Gelang Bermagnet Jika Penuhi Empat Syarat – Jabatan Mufti Negeri Perak

Pemakaian gelang bermagnet yang dikatakan mempunyai unsur perubatan dan menjadi satu trend kini adalah harus sekiranya memenuhi empat syarat yang ditetapkan, kata Ketua Penolong Mufti Negeri Perak, Ustaz Zamri Hashim.

Syarat-syaratnya:-

1) Pemakai gelang bermagnet itu tidak beri’tiqad (kepercayaan atau keyakinan di dalam hati) bahawa gelang itu memberi kesan kerana yang memberi kesan adalah Allah S.W.T.

2) Tidak berniat memakai gelang berkenaan kerana menyerupai wanita dan bukan bertujuan untuk bermegah-megah kerana semakin lahir kebelakangan ini trend menghiasai gelang-gelang berkenaan dengan aksesori-aksesori seperti perhiasan wanita.
· “Haram memakai gelang yang diperbuat daripada emas,” katanya.

3) Gelang bermagnet itu mesti terbukti mempunyai kesan saintifik dan secara klinikal mempunyai pengaruh terhadap pengaliran darah di dalam tubuh seperti didakwa.
· “Bukti itu mestilah datang daripada para doktor atau ahli sains yang amanah lagi thiqah (boleh dipercayai). Tidak memadai hanya dengan penerangan jurujual sahaja,” katanya.

4) Jika pemakaian gelang itu menimbulkan fitnah terhadap maruah si pemakai maka adalah lebih baik pemakai gelang bermagnet itu memakai baju berlengan panjang yang dapat menyembunyikan pemakaian gelang berkenaan.

Beliau mengakui bahawa terdapat dua pandangan berkenaan isu pemakaian gelang bermagnet iaitu pandangan pertama menyatakan ia haram dipakai kerana menyerupai perempuan manakala pandangan kedua mengatakan ia harus dipakai kerana bertujuan berubat dengan masing-masing mengemukakan dalil mereka.

“Oleh kerana perkara ini telah menimbulkan perselisihan pandangan antara para ilmuan, maka kaedah yang dicadangkan oleh Imam As-Sayuti iaitu keluar dari khilaf (keliru) adalah digalakkan,” katanya.

Beliau berkata kertas kerja ringkas itu sekadar membawakan penghujahan kedua-dua pihak dan cuba membuat kesimpulan sekadar yang mampu supaya masyarakat mendapat gambaran terhadap perbincangan yang berlaku.

“Perbincangan ringkas ini masih boleh diberi pandangan oleh para pembaca dengan membawa dalil-dalil dan hujah-hujah tetapi janganlah sampai memanjang-manjangkannya sehingga terlupa kepada isu yang lebih penting,” katanya. – Bernama

HARAM Lelaki Memakai Gelang Tangan

Kejahilan dan kedangkalan untuk tidak mendalami ilmu agama boleh menyebabkan seseorang itu terikiut-ikut dengan tindakan serta penampilan cara hidup orang kafir.

Musuh Islam merancang termasuk dalam bidang perubatan agar orang Islam terjebak untuk menerima cara yang diperkenalkan. Sebagai contoh mereka menciptakan alat bagi mengurangkan tekanan darah dalam bentuk gelang tangan, bagi orang Islam yang tipis imannya malahan tidak tahu mengenai hukum akan menerimanya sebagai satu kaedah perubatan terkini.

Hakikatnya banyak cara lain yang boleh digunakan, tetapi kerana memakai gelang itu adalah dilarang untuk dipakai oleh lelaki Muslim, maka itulah cara terbaik diperkenalkan oleh musuh agar Muslim dilaknat oleh Allah SWT. Apabila dilaknat mereka tidak akan menjadi umat yang kuat untuk menghadapi kemaraan musuh mereka.

Larangan memakai gelang tangan walaupun untuk tujuan kesihatan, telah ditegaskan oleh Rasulallah SAW:Hadis Imran bin Hussein r.a., bahawasanya Rasulallah SAW telah melihat pergelangan tangan seorang lelaki yang memakai gelang yang diperbuat daripada tembaga, maka baginda bertanya kepada lelaki berkenaan. “Apakah bendanya ini?” Lelaki itu berkata, “Ia adalah gelang perubatan”. Rasulallah bersabda, “Sesungguhnya benda itu tidak memberi apa-apa (faedah walaupun untuk tujuan perubatan), buangkan benda itu daripada diri anda, jika sekiranya anda mati dan benda itu ada pada diri anda, maka anda tidak akan berjaya (selamat) untuk selama-lamanya.”Hadis Sahih yang ke-19, 885 Riwayat Imam Ahmad.

Pemakaian gelang pada hari ini, melibatkan ustaz-ustaz, pegawai-pegawai kerajaan, menteri-menteri dan semua umat Islam. Sesungguhnya mereka semua telah tertipu dengan perancangan musuh yang mahu menghancurkan pegangan akidah umat Islam.

Di Malaysia, trend ini bermula di mana gelang hitam diberikan sebagai hadiah orang yang baru balik dari Mekah. Sekarang ini dibenarkan oleh Tabung Haji kepada jemaah haji apabila berada di Tanah Suci supaya faktor mudah di kenali atau sebarang kes hilang, kemalangan dll.

Jenis-jenis gelang yang diharamkan bagi lelaki Islam :-1) Gelang Kayu koka.2) Gelang Kristal.3) Gelang Tasbih.4) Gelang Getah plastik.5) Gelang Besi magnet.6) Gelang Besi Tabung Haji (apabila berada di Malaysia).

Jenis-jenis gelang yang diharuskan :-1) Gelang pesakit semasa berada di hospital (di tanda nama pesakit dan wad).2) Gelang pesalah/penjenayah (dipakai oleh penjenayah yg telah di tangkap polis).3) Gelang kaki bagi pesakit gila/jiwa.

HARAM Lelaki Memakai Gelang Tangan

Hadith yang sebelum ini, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam Musnadnya demikian juga Ibn Majah di dalam Sunannya. Hadith ini diriwayatkan daripada ‘Imran bin Husain bermaksud, (maksudnya lebih kurang):
“Bahawasanya Nabi saw telah melihat seorang lelaki di tangannya ada gelang daripada tembaga, Nabi saw bertanya: “Apakah ini?” Orang itu menjawab: “ianya daripada al-Wahinah.” Sabda Nabi saw: “Tanggalkannya segera, sesungguhnya dia tidak menambahkan kepadamu melainkan kelemahan, sesungguhnya jika kamu mati dan gelang itu ada padamu, kamu tidak akan berjaya selama-lamanya.”

Dalam hadith ini tidak disebut siapakah lelaki yang memakai gelang tersebut, namun di dalam al-Mustadrak al-Hakim dinyatakan lelaki tersebut ialah ‘Imran bin Husain sendiri.
Tentang hadith ini para ulama berbeza pendapat akan kesahihannya. Hadith ini diriwayatkan daripada al-Hasan daripada ‘Imran bin Husain. Para ulama berbeza pendapat apakah al-Hasan (الحسن) benar-benar mendengar daripada ‘Imran bin Husain (عمران بن حسين) ataupun tidak. Demikian juga di dalam hadith ini ada periwayat yang bernama Mubarak bin Fadhalah (مبارك بن فضالة), ia juga diperselisihkan di kalangan ulama hadith. Kesimpulannya para ulama tidak sepakat dalam mensahih dan mendhoiefkan hadith ini.

Jika kita mengambil pendapat ulama hadith yang mensahihkan hadith tersebut, tinggal kepada kita untuk benar-benar memahami maksudnya sehingga kita boleh berhukum dengannya dengan cara yang betul. Perkara ini perlu supaya kita tidak keras mengharam sesuatu yang sebenarnya tidak haram seperti yang kita sangka.

Al-Syeikh Soleh bin Fauzan bin Abdullah al-Fauzan menyebut, pertanyaan Nabi saw: “Apakah bendanya ini.” Yang zahir, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menunjukkan pengingkaran, namun dikatakan juga pertanyaan Nabi saw itu adalah untuk mengetahui tujuannya memakai gelang tersebut.

Manakala jawapan lelaki tersebut: “ianya daripada al-Wahinah.” Membawa maksud, aku memakainya untuk mengelakkan al-Wahinah, untuk dia melindungi aku daripadanya (yakni melindungi daripada al-Wahinah). Al-Wahinah adalah penyakit yang kena pada tangan, dinamakan di kalangan orang Arab dengan al-Wahinah, termasuk di dalam kebiasaan mereka memakai gelang untuk berlindung daripada kesakitannya dan mereka percaya gelang tersebut akan melindungi dari penyakit tersebut.

Al-Syeikh ‘Abdul Hakim (Kuliah al-Syariah Uni. Al-Imam Muhammad bin Saud) di dalam laman Islam Today berkata: Para ulama berbeza pendapat tentang maksud al-Wahinah, namun mereka bersepakat akan illah (sebab) larangan tersebut… Ulama telah bersepakat bahawa illah (sebab) larangan tersebut ialah kerana orang menjadikannya (al-Wahinah) seperti tangkal, yang terdapat larangan menggantungnya.

Berdasarkan fatwa ini, ia menunjukkan larangan memakai al-Wahinah yang ada di dalam hadith tersebut bukanlah semata-mata kerana ianya gelang, dan bukan juga larangan dari berubat dengan gelang. Sebaliknya larangan tersebut disebabkan ia dipakai dan dianggap seperti tangkal bertujuan memelihara diri dari penyakit. Tangkal yang dianggap boleh berubat ini, yang dinamakan sebagai al-Wahinah oleh orang Arab tidak ada sebarang bukti menunjukkan ia boleh menghalang dari penyakit samaada bukti dari Nas Syara’ (al-Quran atau al-Hadith) mahupun penemuan sebab-sebab dia boleh bertindak sebagai ubatan. Kerana itu ia dilarang oleh Nabi saw.

Ringkasnya larangan itu adalah disebabkan tangkal yang tidak ada bukti berperanan sebagai pengubat melainkan khayalan dan khurafat semata.

Maka apabila terdapat nas Syara’ atau penemuan saintifik yang dapat membuktikan sesuatu bahan seperti logam atau seumapamanya yang jika dipakai dibadan dapat melancarkan perjalanan darah atau seumpamanya, sudah tentu bahan tersebut boleh digunakan Insyaallah.

Ini termasuk cara perubatan yang ditemui, hasil dari kajian melalui sebab musababnya.
Ini kerana perubatan yang dibenarkan itu terdiri daripada:
· Perubatan dengan ayat-ayat al-Quran dan al-Hadith.
· Perubatan dengan bahan-bahan yang disebut di dalam al-Quran dan al-Hadith seperti madu, habbah al-sauda dan seumpamanya.
· Perubatan berdasarkan kajian saintifik terhadap sebab-sebabnya, atau berdasarkan pengalaman mengunakannya.

Para ulama berbeza pendapat tentang hukum orang lelaki memakai gelang, sebahagian mengatakan harus dan sebahagian yang lain mengatakan haram. Namun para ulama yang mengharamkan pemakaian gelang bagi lelaki, setakat penelitian saya tidak ada yang menjadikan hadith di atas sebagai dalil dalam pengharam tersebut. Sebaliknya hadith tersebut banyak digunakan ketika berbicara tentang tangkal dan azimat yang dianggap dapat melindungi dan mengubati tanpa sebarang bukti dari nas syara’ mahupun kajian saintifik. Al-Sindiy ketika mensyarahkan hadith di atas di dalam Sunan Ibn Majah menyatakan larangan tersebut kerana ianya sama dengan al-Tama-im atau tangkal yang dilarang penggunaannya.

Kadangkala tangkal itu digantung bersama dengan manik, yang dinamakan Manik al-Wahinah
(خرز الواهنة)
Penggunaan sesuatu tangkal (terdiri dari potongan besi, tembaga, simpulan benang dan lain-lain) untuk berubat dan memelihara diri, ada perbezaan yang cukup besar dengan cara perubatan dengan sesuatu bahan hasil dari penemuan saintifik. Kepercayaan kepada tangkal yang dapat berubat adalah suatu khayalan yang tidak diterima di dalam syara’, dan ianya tidak ada kaitan langsung dengan unsur-unsur perubatan. Berbeza dengan penggunaan sesuatu bahan hasil dari kajian saintifik dan terbukti memberi manfaat kepada manusia.

Kerana itu, al-Syeikh ‘Abdul Halim di dalam fatwa yang sama (yang saya sebutkan sumbernya di atas) membenarkan penggunaan potongan besi (yang digunakan dalam perubatan moden) yang ditanam pada beberapa gigi, atau di tempat-tempat tertentu di tubuh badan yang berperanan menyerap aliran elektrik yang boleh menjadi sebab seseorang hilang ingatannya (pengsan). Beliau menyambung jika seseorang pesakit mendapat manfaat dengan cara sebegini dengan pengakuan individu berkeahlian yang dipercayai, maka ianya tidak mengapa insyaallah.

Cuma beliau di dalam fatwanya mencadangkan lebih baik jika bahan seperti potongan besi itu digunakan ditempat yang tersembunyi sebagai mengelak dari buruk sangka orang ramai.
Demikian juga di dalam laman islam-online, al-Ustaz Muhammad Sa’di (Penyelidik laman islam-online) ketika ditanya tentang hukum memakai gelang dari tembaga yang diperbuat bagi tujuan perubatan apakah dibenarkan atau ia termasuk di dalam Syirik yang kecil, beliau menjawab: “Jika terbukti kemanfaatan gelang tersebut sebagai perubatan, maka perbuatan itu tidak mengapa, adapun jika tidak ada padanya sebarang manfaat, maka jangan dipakaikan kerana ketika itu ia termasuk dalam kumpulan memakai tangkal dan azimat.”

Seperti yang saya sebutkan di atas, para ulama berbeza pendapat tentang hukum pemakaian gelang bagi lelaki. Di dalam al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah menyebut di sisi mazhab al-Syafieyyah terdapat dua wajah tentang hukum perhiasan lelaki selain cincin perak seperti gelang tangan dilengan (الدملج) dan gelang (السوار) dan kalung (الطوق) dan mahkota (التاج). Pertama mengatakan haram dan kedua mengatakan harus selama mana tidak menyerupai wanita, kerana tidak thabit dalam (pengharaman) perak melainkan pengharaman untuk bekas-bekas (seperti pinggan, mangkuk dll), dan perhiasan dalam bentuk menyerupai wanita. (al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah 18/110 bawah bab al-Huliy)

Darul Ifta’al-Misriyyah pula di dalam laman webnya menyebut perkataan al-Rafi’e (ulama mazhab al-Syafie) di dalam Syarh al-Wajiz yang mengatakan harus bagi lelaki memaki cincin perak berdasarkan riwayat cincin Nabi saw daripada perak dan harus juga memakai selain cincin dari perhiasan perak seperti gelang dan gelang lengan dan kalung. Demikian juga perkataan Abu

Said al-Mutawali yang mengatakan apabila harus memakai cincin perak, maka tidak ada beza antara jari-jari dengan anggota lainnya, sama seperti perhiasan emas yang dihalalkan untuk wanita, maka diharuskan untuk orang lelaki memakai gelang di lengan, kalung di tengkuk dan gelang di tangan dan selainnya kerana tidak thabit pengharaman perak melainkan pengharaman kepada bekas-bekas dan pengharaman menyerupai wanita.

Kesimpulan dari soalan-soalan pembaca:

Larangan memakai gelang yang dinamakan al-Wahinah di dalam hadith bukan merujuk kepada gelang semata-mata dan bukan juga merujuk kepada larangan berubat dengan gelang, sebaliknya ia merujuk kepada merubat dengan tangkal atau gelang yang hanya semata-mata tangkal.

Orang-orang yang menggunakan gelang atas sebab-sebab yang dibenarkan hendaklah memerhatikan yang mereka tidak sampai ke tahap yang dilarang iaitu menyerupai wanita dan pembaziran dalam penggunaannya. Namun, dari hadith Rasulullah telah wujud pengaruh tentang gelang ubat atau tangkal pada masa kini. Wallahualam.

Petikan dari Laman MUFTI PERAK.

Pesan Ayah


Pesanan Ayah pada anak perempuan yang bakal berkahwin

1.Jaga diri mu baik-baik.Jangan sampai berbohong dengan suami
Kerana dengan berbohong, suami mu meragui kejujuranmu dan
Berperasangka buruk terhadap dirimu.Ingatlah dua hal ini
Merupakan racun rumahtangga.

2.Jagalah dirimu baik-baik.Jangan sampai terlampau mengikut perasaan,
Kerana hal itu membuat rumahtangga serupa seperti neraka.

3.Jika suamimu seorang yang cemburu, hendaklah tidak berlebihan dalam
Berdandan dan menghias diri.

4.Hati-hati jangan sampai engkau memuji lelaki lain di depan suamimu,
Walaupun memuji dengan niat yang baik.

5.Jagalah dirimu baik-baik.Jangan makan terlalu kenyang, kerana hal itu
Dapat merosakkan kecantikan paras dan menyebabkan kegemukan.

6.Ketahuilah kegembiraanmu berkait dengan kegembiraan suamimu.
Engkau yang dapat membuatnya bahagia dan dialah yang dapat membuatmu
bahagia.Sebaliknya engkau dapat membuatnya malang dan dia pun dapat
membuatmu malang.Oleh itu, hati-hatilah janganlah sampai terjadi
kebencian pertama antara dirimu dan suamimu, sebab kebencian yang pertama
boleh disusuli dengan kebencian yang lain.

7.Taatlah suamimu sedapat yang mungkin dan hindarilah percakapan yang
Bersifat olok-olok dan ejek-ejek dan perbicaraan yang tidak berguna.
Jangan sesekali cemburu kerana cemburu itu kunci penceraian.

8.Jagalah kesihatanmu baik-baik dan jauhilah penggunaan alat kecantikan
Yang dapat merosakkan kesegaranwajahmu dan kemanisan air mukamu.

9.Kerjakanlah dengan tabah dan sabar apa yang telah menjadi kewajipanmu.

10.Aturlah baik-baik urusan rumahtangga dan jangan sampai ada orangLain yang mengetahui rahsiamu.

10 Hadiah

10 HADIAH ALLAH DI DUNIA UNTUK ORANG YANG BERTAQWA.

Kehidupan orang-orang bertaqwa sangat indah dan penoh keberuntungan.
Di dunia lagi Allah telah janjikan pelbagai ‘hadiah’ , sebagaimana
digambarkanNya di dalam Al-Quran :

1.SENTIASA MENDAPAT PETUNJUK

“ Mereka Itulah ( orang yang bertaqwa )yang tetap mendapat petunjuk
dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung “ [*].

[*] ialah orang-orang yang mendapat apa-apa yang dimohonkannya
kepada Allah sesudah mengusahakannya.
Al-Baqarah ayat 5

2.DIBERI PENYELESAIAN DARI MASAALAH

“… barangsiapa bertakwa kepada Allah nescaya dia akan mengadakan
baginya jalan keluar.”
Al-Thalaaq ayat 2

3.DIPERMUDAH SEGALA URUSAN

.”. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan
baginya kemudahan dalam urusannya “
Al-Thalaaq ayat 4

4.MENDAPAT REZEKI DARI SUMBER TIDAK DIDUGA.

“ Dan memberinya ( orang bertaqwa ) rezki dari arah yang tiada
disangka-sangkanya.. “
Al-Thalaaq ayat 3.

5.DIKASIHI ALLAH ( dengan itu , turut dikasihi Malaikat dan Manusia )

“ Maka Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa.”
Ali Imran ayat 76

6.MENDAPAT KEBERKATAN DARI LANGIT DAN BUMI

“Jikalau sekiranya penduduk sesebuah negeri itu beriman dan bertaqwa,
nescaya kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi..”
Al-A’raf ayat 96

7.MENDAPAT KESELAMATAN , PERTOLONGAN DAN PERLINDUNGAN
DARI ALLAH

“ Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka adalah
orang-orang yang bertakwa.”
Al-Fussilat ayat 18

“ bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang
yang bertakwa ”
Al-Baqarah ayat 194

8.MENDAPAT KEMENANGAN

“ Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa mendapat kemenangan “
An-Nabaa’ ayat 31

9.TERPELIHARA DARI TIPU DAYA MUSUH

“ jika kamu bersabar dan bertaqwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun
tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu “
Ali Imran ayat 120.

10.DIBERIKAN “FURQAN”
( Petunjuk untuk membezakan yang benar dan salah )

“ Hai orang-orang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah,
kami akan memberikan kepadamu Furqaan. “
Al-Anfal ayat 29