Monday, December 14, 2009

Kata-kata hikmah orang-orang soleh - Imam AlGhazaliTanda-tanda bahawa seorang hamba (manusia) itu mencintai Allah swt antaranya ialah:

a.
Ia ingin berjumpa dengan siapa yang dicintaiNya. Keinginannya itu kuat sekali untuk berjumpa, sehingga jika ia yakin bahawa tiada jalan untuk itu kecuali dengan meninggalkan dunia ini, tentulah ia tidak keberatan.
b.
Ia bersedia meninggalkan segala yang disukainya jika bertentangan dengan perintah Allah.
c.
Ia mencintai Al-Quran (kitab sucinya), ia mencinta Rasulullah (pesuruhNya), mencintai apa saja dan siapa yang ada hubungannya dengan dia. Barangsiapa cinta kepada Allah, tentulah ia cinta kepada makhlukNya.
d.
Suka bermunajat dan berbisik-bisik denganNya, dikeheningan malam diambilnya kesempatan untuk solat tahajjud.
e.
Ia sangat merasa sayang kalau dalam hidupnya ada sesaat yang tidak terisi dengan zikir (ingat) atau taat kepadaNya.
f.
Taat kepadaNya itu dirasakan sebagai nikmat. Setiap orang yang asyik tidak akan merasa berat berbuat apa saja.
g.
Ia merasa kasih sayang kepada sekelian hamba Allah, tetapi keras terhadap musuh-musuhnya.
h.
Dalam cintanya itu ia merasa takut dan merasa dirinya rendah kerana hormat dan takzimnya. Takut di sini tidak bertentangan dengan cinta. Insaf akan kebesaran Allah itu menumbuhkan rasa ngeri. Berhadapan dengan keindahanNya dan kesempurnaanNya itu mendatangkan cinta.
i.
Ia merahsiakan cintanya, iaitu kerana takzim akan yang dicintanya, kerana memuliakanNya, kerana haibah kepadaNya.
j.
Merasa ramah dan gembira dalam bergaul dan berdekatanNya.
h.
Rela dan menerima dengan segala senang hati semua sesuatu yang datang daripadaNya.


petikan dari PENAWAR BAGI HATI..