Tuesday, July 21, 2009

10 Hadiah

10 HADIAH ALLAH DI DUNIA UNTUK ORANG YANG BERTAQWA.

Kehidupan orang-orang bertaqwa sangat indah dan penoh keberuntungan.
Di dunia lagi Allah telah janjikan pelbagai ‘hadiah’ , sebagaimana
digambarkanNya di dalam Al-Quran :

1.SENTIASA MENDAPAT PETUNJUK

“ Mereka Itulah ( orang yang bertaqwa )yang tetap mendapat petunjuk
dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung “ [*].

[*] ialah orang-orang yang mendapat apa-apa yang dimohonkannya
kepada Allah sesudah mengusahakannya.
Al-Baqarah ayat 5

2.DIBERI PENYELESAIAN DARI MASAALAH

“… barangsiapa bertakwa kepada Allah nescaya dia akan mengadakan
baginya jalan keluar.”
Al-Thalaaq ayat 2

3.DIPERMUDAH SEGALA URUSAN

.”. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan
baginya kemudahan dalam urusannya “
Al-Thalaaq ayat 4

4.MENDAPAT REZEKI DARI SUMBER TIDAK DIDUGA.

“ Dan memberinya ( orang bertaqwa ) rezki dari arah yang tiada
disangka-sangkanya.. “
Al-Thalaaq ayat 3.

5.DIKASIHI ALLAH ( dengan itu , turut dikasihi Malaikat dan Manusia )

“ Maka Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa.”
Ali Imran ayat 76

6.MENDAPAT KEBERKATAN DARI LANGIT DAN BUMI

“Jikalau sekiranya penduduk sesebuah negeri itu beriman dan bertaqwa,
nescaya kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi..”
Al-A’raf ayat 96

7.MENDAPAT KESELAMATAN , PERTOLONGAN DAN PERLINDUNGAN
DARI ALLAH

“ Dan kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka adalah
orang-orang yang bertakwa.”
Al-Fussilat ayat 18

“ bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang
yang bertakwa ”
Al-Baqarah ayat 194

8.MENDAPAT KEMENANGAN

“ Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa mendapat kemenangan “
An-Nabaa’ ayat 31

9.TERPELIHARA DARI TIPU DAYA MUSUH

“ jika kamu bersabar dan bertaqwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun
tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu “
Ali Imran ayat 120.

10.DIBERIKAN “FURQAN”
( Petunjuk untuk membezakan yang benar dan salah )

“ Hai orang-orang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah,
kami akan memberikan kepadamu Furqaan. “
Al-Anfal ayat 29

No comments:

Post a Comment